Ylä-Savon sote vaatii Talvivaaran juoksutusluvan kumoamista

13.2.2013, 04:37 -

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän ympäristölautakunta valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen Kainuun ELY-keskuksen tiistaisesta päätöksestä. ELY-keskus antoi Talvivaaralle luvan johtaa käsiteltyjä jätevesiä