Stockholmsbörsen: Electrolux fortsätter upp

13.2.2013, 11:17 -

5 procent och än större förlorare var det problemfyllda guldbolaget Nordic Mines med 11 procents