Ökad förlust för Nordic Mines

13.2.2013, 07:56 -

Gruvbolaget Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på -45,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 ( -22,9 ). Resultatet per aktie uppgick till -0:53 kronor ( -0:66