Nordic Mines förlust ökar

13.2.2013, 07:42 -

Gruvbolaget Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på -45,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (-22,9).