Massiivinen jäteveden juoksutus käynnistyi – 7 miljoonaa kiloa sulfaattia vesistöön

13.2.2013, 13:45 -

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut massiivisen jätevesien juoksuttamisen kaivosalueelta ympäröiviin vesistöihin. Luvan tähän Talvivaara sai tiistaina Kainuun Ely-keskukselta. Jo valmiiksi