Talvivaara sai luvan vesien johtamiseen kaivosalueelta

12.2.2013, 09:46 -

Kaivosyhtiö Talvivaara sai tiistaina Kainuun ELY-keskukselta luvan johtaa johtaa Vuoksen ja… käynnistävänsä välittömästi vesien käsittelyn ja poisjohtamisen kaivosalueelta. Talvivaara kertoo voivansa