Talvivaara sai luvan päästää käsitellyt jätevedet luontoon

12.2.2013, 09:33 -

ku Talvivaaran Kaivososakeyhtiö sai tiistaina Kainuun Ely-keskukselta luvan johtaa käsiteltyjä… yhteydessä. Myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastusti menettelyä. Sotkamon kunta huomautti, että Talvivaaran