Talvivaara aloittaa puhdistettujen jätevesien johtamisen vesistöön

12.2.2013, 12:37 -

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on 12. helmikuuta saanut Kainuun ELY-keskukselta päätöksen puhdistettujen jätevesien johtamisesta. Päätöksessä ELY-keskus sallii Talvivaaran johtaa Vuoksen ja Oulujoen