Oulussa lisätään veden tarkkailua Talvivaaran takia

12.2.2013, 14:52 -

Talvivaaralle luvan jätevesien lisäjuoksutuksiin Oulun Vesi aloitti marraskuisen Talvivaaran jätevuodon jälkeen… viikottaiseen raskasmetallien tarkkailuun. Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran lisäjuoksutus tulee