Luonnonsuojeluliitto tuomitsee Talvivaaran saaman luvan vesien pilaamiseen

12.2.2013, 11:18 -

Kainuun ELY-keskus myönsi tänään Talvivaaran kaivosyhtiölle luvan laskea 1,8 miljoonaa kuutiometriä jätevesiä luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Kari Pääkkösen johtama ELY-keskus on