Luonnonsuojelijat tuomitsevat Talvivaaran luvan

12.2.2013, 12:39 -

ku Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Kainuun Ely-keskus teki virheen antaessaan Talvivaaran kaivokselle luvan laskea jätevettä luontoon. Liitto muistuttaa, että Talvivaaran kaivoksesta aiheutuneet