Jäämeren rata innostaa Norjassa

11.2.2013, 03:42 -

miljoonaa tonnia. On visioitu, että Kirkkoniemen radalla voitaisiin kuljettaa esimerkiksi Sakatin kaivoksen malmia. Toisaalta Soklin kaivoksen avaaminen voisi kannustaa rakentamaan radan Sallasta itään