Pohjois-Karjalalla kaikki kasvun edellytykset

10.2.2013, 23:17 -

, biotalouden, kaivannaisteollisuuden ja matkailun, johon Venäjän läheisyys ja jatkuvasti lisääntyvä… tulevaisuudessa entistä enemmän hyödyntämään kaivannaisteollisuuden kasvua. Oma lukunsa ovat