Northland havererar – betalar inte underleverantörer

8.2.2013, 09:20 -

Northland Resources rörelsedrivande svenska dotterbolag ansökte på fredagen om… finansiering. Inom ramen för rekonstruktionen utgår full lön till anställda i Northland Resources AB