"Syftet är att Northland ska leva vidare"

5.2.2013, 08:07 -

har väldigt intima kontakter med dem.” Peder Zetterlöf säger att Northland Resources varken har haft… inte primärt med.” Vad jobbar ni primärt med? ”Syftet är att Northland ska leva vidare”, säger Peder