Svensk koncern kan köpa krisande gruva

5.2.2013, 10:23 -

investerarkontakter hos Northland Resources att kommentera en eventuell försäljning. – Vi återkommer med mer… ekonomisk smäll om Northland misslyckas att få in kapital som säkrar gruvans överlevnad i egen regi, skriver