Uusi pohjoinen 3/4: Kaikki ilmansuunnat käyttöön

31.1.2013, 06:31 -

biomassalle. Vastaavan mittaluokan investointeja voidaan nähdä vain kaivosteollisuudessa. Näiden molempien