Talvivaara lomauttaa 184 työntekijää

31.1.2013, 09:46 -

olivat konsernin kaikki yhtiöt: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Talvivaara Sotkamo Oy ja Talvivaara…Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on saattanut päätökseen kaikkia henkilöstöryhmiä koskeneet