Kairaaminen haittaa Ylä-Lumijärven velvoitetarkkailua

31.1.2013, 14:53 -

Talvivaaran kaivosalueen tuntumassa olevan Ylä-Lumijärven jäähän on ilmestynyt kairanreikiä… ottamisesta. Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissine n kertoi kairaajista ilmoitetun