Yrityksillä huono valmius kriisiviestintään

30.1.2013, 06:26 -

. Kriisiviestinnän esimerkkinä voidaan käyttää kaivosyhtiö Talvivaaraa, jota on arvosteltu hitaasta tiedottamisesta jätevesialtaan vuodon ensipäivinä. Talvivaaran kanssa viestintäyhteistyötä tekevä Saukkomaa