Talvivaaran lähivesien kalojen kiduksissa kudosmuutoksia

30.1.2013, 15:06 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran lähivesien kalojen kiduksissa on havaittu vähäisiä kudosmuutoksia… ely-keskuksen antamia Talvivaaran lähivesistöjen käyttösuosituksia talousvesi- ja virkistyskäytöstä sekä kalan