Talvivaaran lähivesien kaloissa vähäisiä kudosmuutoksia

30.1.2013, 14:14 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran lähivesien kalojen kiduksissa on havaittu vähäisiä kudosmuutoksia… ely-keskuksen antamia Talvivaaran lähivesistöjen käyttösuosituksia talousvesi- ja virkistyskäytöstä sekä kalan