Talvivaaran lähivesien kaloissa vähäisiä kudosmuutoksia

30.1.2013, 13:58 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran lähivesien kalojen kiduksissa on havaittu vähäisiä kudosmuutoksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehdyissä tutkimuksissa ei todettu merkittäviä raskasmetallien tai