Talvivaaran ensimmäisissä kalanäytteissä ei metallikertymiä

30.1.2013, 13:27 -

Marraskuussa pyydetyissä Talvivaaran kaivoksen lähivesien kaloissa havaittiin… voida sulkea pois Talvivaaran vuodosta johtuvaa ärsytystä osasyynä liikakasvuun. Kalojen lihasta