Smärre vävnadsförändringar i de första fiskproverna från Talvivaara, men inga metallackumulationer

30.1.2013, 16:16 -

Talvivaara konstaterades endast små vävnadsförändringar i gälarna. I de första undersökningarna som gjordes… irritation som beror på läckaget i Talvivaara utgör en delorsak till hypertrofin. Av fiskarnas kött togs 83