Kaivosten jätekasat suuri ongelma

30.1.2013, 03:20 -

Kaivosjätteet ovatkin erityinen ongelma Suomelle, sillä malmien pitoisuudet ovat yleensä alhaiset ja kaivosjätettä kertyy valtavasti. Louhintavero onkin otettava kiireesti käyttöön. Sen on