"Pohjoismaiden kaivosteollisuudelle yhteiset kriteerit"

29.1.2013, 10:53 -

kriteereillä teemme päätöksiä koskien logistiikkaa, ympäristöä, ja kaivosteollisuuden voitonjakoa