Talvivaaralta vaaditaan mallinnus tulevista päästöistä

28.1.2013, 12:08 -

Talvivaaran kaivosyhtiö ei saa vielä aloittaa ylimääräisten vesien poistoa kaivosalueelta. Yhtiön… sitä arvioimaan. Konsulttiyhtiö Pöyry teki Talvivaaralle edellisen mallinnuksen päästöistä vuoden