Juha Sipilä: Nyt riittää selvitystyö

28.1.2013, 10:06 -

arktinen osaaminen, matkailu, puuraaka-aine, ympäristö, Venäjän läheisyys sekä kaivannaisteollisuus