Börsen granskar läckan i Northland

28.1.2013, 12:15 -

Raset i Northland Resources fortsätter på måndagen. Sedan torsdagens besked om att bolaget behöver… Oslobörsen om bolaget brutit mot reglerna. Samtidigt har Northland uppmanats kontakta Norges