Personliga tragedier i spåren av kollapsen i gruvbolaget

25.1.2013, 12:29 -

Kursraset i gruvbolaget Northland Resources slår hårt mot svenska småsparare. Värst är det för de som belånat sina aktieinnehav.