Northlands ordförande: Läckan kostade ägarna mycket pengar

25.1.2013, 16:02 -

Northland Resources väntar sig att nyemissionen av aktier för 250 miljoner dollar går igenom, om än med en kraftig utspädning.