Kyrkfjärdens is bryts upp

25.1.2013, 12:06 -

Kyrkfjärden Pargas På söndagen (27.1) ska isen brytas upp till Nordkalks kalkhamn vid Kyrkfjärden i Pargas. Bolaget vill varna allmänheten om farledens effekter på isen i området. De senaste dagarna