Kyrkfjärden i Pargas bryts upp

25.1.2013, 15:03 -

Nordkalk meddelar att Kyrkfjärden utanför kalkhamnen i Pargas öppnas för fartyg. Isen bryts upp utanför kalkhamnen söndagen den 27 januari. Allmänheten uppmanas iaktta försiktighet på isen i området.