Vedenkierrätys parantaa Kenian ruusutilojen mainetta

24.1.2013, 13:37 -

kaivoissaan ja uhanalaiset eläimet katoavat järvistä. Lisäksi työntekijät ovat kärsineet kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksista, kuten keskenmenoista ja iho-oireista, koska kemikaaleja on käsitelty