Talvivaaraa tarkkaillaan lisää

22.1.2013, 08:24 -

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt tiistaina Talvivaaran tarkkailusuunnitelman kipsisakka-altaan… yhdessä Talvivaaran maaliskuussa 2008 hyväksytyn tarkkailusuunnitelman kanssa tuottaa tarvittavat