Louhoksen vedet estävät malmintuotannon

22.1.2013, 17:33 -

Talvivaara on jättänyt tiistaina 22.1 Kainuun ELY-keskukseen suunnitelman kaivosalueelle varastoitujen vesien käsittelystä ja johtamisesta luontoon. Talvivaaran uusimman blogipäivityksen mukaan