Hätäratkaisu: Talvivaaran saastuneet sakat maapohjaiseen altaaseen

22.1.2013, 10:28 -

Massiivisen jätevesivuodon jäljiltä Talvivaaran kaivoksen lähialueella on noin 10 000 – 15 000… alapuolisiin vesistöihin. Raskasmetallipitoista sakkaa pääsi karkuun Talvivaaran