ELY-keskus hyväksyy Talvivaaran suunnitelmat lisätarkkailusta ja Mourunpuron puhdistamisesta

22.1.2013, 11:00 -

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Talvivaaran tarkkailusuunnitelman kipsisakka-altaan vuodon… Talvivaaran 10.3.2008 hyväksytyn tarkkailusuunnitelman kanssa tuottaa tarvittavat tiedot kipsisakka-altaan