Kaivoksille suunnitellaan stressitestit

18.1.2013, 14:18 -

elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, SYKE, GTK, VTT sekä Tukes. Myös kaivannaisteollisuus