Kaivokset saanevat stressitestit syksyyn mennessä

18.1.2013, 12:59 -

viranomaiset ovat aloittaneet Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon jälkeen useita kaivosselvityksiä.