Valtiota huudetaan omistajaksi

17.1.2013, 01:11 -

kaivataan apuun monella tapaa, muun muassa osaomistajaksi meri- ja kaivannaisteollisuuteen. Myös STTK:n
Source: Kaivannaisteollisuus