Sateinen kesä yllätti

17.1.2013, 04:13 -

Erittäin sateinen kesä yllätti Talvivaaran, joka yritti varastoida vettä kaikkialle kaivosalueelle. Talvivaaran kipsisakka-altaaseen tuli reikä marraskuun alussa. Vuoto kesti miltei kaksi viikkoa
Source: Kaivannaisteollisuus