Talvivaara lomauttaa 230

16.1.2013, 15:28 -

, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Talvivaara Sotkamo Oy ja Talvivaara Exploration Oy, ovat neuvotteluiden…Kaivosyhtiö Talvivaara aikoo lomauttaa väkeään enintään 230 henkilöllä. Yhtiö kertoo aloittavansa
Source: Kaivannaisteollisuus