Talvivaara lomauttaa 230 työntekijää

16.1.2013, 15:10 -

Kaivosyhtiö Talvivaara aikoo lomauttaa väkeään. Yhtiö kertoo aloittavansa huomenna yt-neuvottelut… vakiintunut kipsisakka-vuodon jälkeen, kertoi Talvivaara tiedotteessaan. Viime vuonna yhtiö tuotti
Source: Kaivannaisteollisuus