Talvivaara aloittanee malmintuotannon kesällä

16.1.2013, 08:18 -

Kaivosyhtiö Talvivaara arvioi keskiviikkona, että se aloittaa malmin louhinnan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiön malmintuotanto on ollut keskeytettynä syyskuusta lähtien vesivuotojen vuoksi
Source: Kaivannaisteollisuus