Talvivaara aikoo lomauttaa väkeään

16.1.2013, 08:32 -

Kaivosyhtiö Talvivaara aikoo lomauttaa väkeään. Yhtiö kertoo aloittavansa huomenna yt-neuvottelut… kipsisakka-vuodon jälkeen. Talvivaaran mukaan kipsisakka-altaan vuodon tukkimisesta ja
Source: Kaivannaisteollisuus