Talvivaara aikoo lomauttaa parisataa

16.1.2013, 09:36 -

. Konsernin kaikki yhtiöt, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Talvivaara Sotkamo Oy ja Talvivaara…Talvivaara harkitsee parinsadan työntekijän lomauttamista. Lomautuksilla haetaan tukea yhtiön
Source: Kaivannaisteollisuus