SDP:ssä halua lisätä valtion teollisuusomistusta

16.1.2013, 15:57 -

omistusta erityisesti kaivos- ja meriteollisuudessa. – Kaivosteollisuus ja meriteollisuus ovat ne
Source: Kaivannaisteollisuus