"Sotkamon Luther" laati teesit kaivosteollisuudelle

15.1.2013, 07:12 -

toimii Stop Talvivaara -liikkeessä. Riskit ympäristÜhaittojen lähes hallitsemattomaan kasvuun
Source: Kaivannaisteollisuus